Tel. 0487-512617  |  M. 06 51 06 42 68
Grotestraat 17   |   6653BJ   |   Deest
E-mail:  info@trefpuntdeest.nl

kbo

KBO 2018

De activiteitenprogramma van de KBO-Deest

Alle Bingo middagen zijn toegankelijk voor een ieder
Op de maandagmiddagen Soos met: kaarten, darten, biljarten en koersballen-sjoelen
Elke dinsdagmiddag in maart en april: wandelen
Elke woensdag morgen: gymmen
Elke woensdagmiddag in april t/m oktober: jeu de boules
Elke donderdag Open Eet Tafel
Op de donderdagavond: handwerken, darten en biljarten
Van april t/m oktober bij goed weer elke dinsdagmiddag: fietsen en op de woensdagmiddag jeu de boules.

JANUARI
04 januari: Bingo
08 januari: Nieuwjaarsreceptie met aansluitend soos

FEBRUARI
01 februari: Bingo

MAART
01 maart Bingo
02 maart Riktoernooi
07 maart Jaarvergadering
09/10 maart NL Doet
16/17 maart Maas & Waal Schoonmaakdag
31 maart Paasbruch

APRIL
05 april Bingo
18 april Senioren show
27 april Koningsdag viering

MEI
03 mei Bingo
04 mei Dodenherdenking
08 mei Jaarlijks reisje

JUNI
07 juni Bingo
25 juni Laatste soosmiddag
28 juni Laatste avond biljarten/handwerken

JULI
05 juli Bingo
11 juli Mannendag
18 juli 80+ dag
25 juli Vrouwendag

AUGUSTUS
02 augustus Bingo
19 augustus Fietsdag
26 augustus Toeristische Markt

SEPTEMBER
03 september Start Soosmiddag
06 september Bingo
06 september Start biljartavond en handwerken
22 september Burendag
28 september Dag van Ouderen in Horssen

OKTOBER
04 oktober Bingo
12 oktober Riktoernooi

NOVEMBER
01 november Bingo

DECEMBER
06 december Bingo
13 december Kerstbingo
22 december Kerstbijeenkomst