Tel. 0487-512617  |  M. 06 51 06 42 68
Grotestraat 17   |   6653BJ   |   Deest
E-mail:  info@trefpuntdeest.nl

Dorpshuis ’t Trefpunt. Een stukje geschiedenis.


In juli 1947 werd het Paulusgebouw wegens oorlogsschade afgekeurd. Nog diezelfde zomer werd begonnen met de bouw van een “Zweeds Paviljoen”. Dat is een eenvoudig houten gebouw, met rechte muren die haaks op elkaar staan. Een Fancy Fair bracht ƒ 2000,-- op voor de inrichting.
In 1948 werd het gebouw feestelijk in gebruik genomen. Het ging dienst doen als gemeenschapshuis en parochiehuis.
Dit gebouw hield stand tot begin jaren zestig. Toen vertoonde het steeds meer gebreken en raakte het uitgeleefd en uitgewoond. Er groeide een verlangen naar iets beters.
Vooral pastoor Schraven zette zich in voor iets nieuws. Hij richtte een comité op met de heren v.d. Velden, v.d. Werf, v.d. Donk en nog anderen. Men kreeg verlof tot het bouwen van een dorpshuis. Bij dit verlof speelde het gebrek aan gymnastiekruimte voor de scholen een grote rol.
Deest liet weer eens zien waar het gezamenlijk toe in staat was. Door verschillende acties en kerkdeurcollectes werd een bedrag van maar liefst ƒ 33.000,-- bijeengehaald.
In 1964 werd met de bouw begonnen en in de zomer van 1965 vond de officiële opening plaats. In een grote behoefte werd voorzien. Het kreeg de naam ‘Trefpunt’ .
Nog voor de opening, in februari 1965, brandde het reeds verkochte Zweeds Paviljoen totaal af. Er werd een schikking getroffen met de koper en met de verzekering, die toch nog gunstig over de brug kwam.
Hoewel leden van het parochiebestuur een grote rol speelden bij de totstandkoming, mag nog wel vermeld worden dat het Trefpunt los staat van de parochie en vanaf het begin een eigen bestuur heeft.
Op 1 januari 1966 vond nog de formele afwikkeling van de grond plaats, omdat het Trefpunt deels op grond van de parochie en deels van de Eerwaarde Zusters van Tilburg stond.
Daarmee werd het ook formeel een zelfstandig gebouw.
Sindsdien is het Trefpunt diverse keren verbouwd, aangepast en gemoderniseerd. De gymnastiekruimte werd begin jaren 80 verplaatst naar een aparte gymzaal.
Na de laatste verbouwing, in 2017 en 2018 beschikt Deest weer over een modern en multifunctioneel gebouw.